ร้านช่อลัดดา ร้านดอกไม้ จำหน่ายดอกไม้ พระราม6 หลังกระทรวงการคลัง ตึกทิปโก้
 
 
 
พวงหรีด ::
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W100
 
W99
 
W98
 
W97
 
W96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W95
 
W94
 
W93
 
W92
 
W91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W90
 
W89
 
W88
 
W87
 
W86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W85
 
W84
 
W83
 
W82
 
W81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W80
 
W79
 
W78
 
W77
 
W76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W75

 

W74

 

W73

 

W72

 

W71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W70

 

W69

 

W68

 

W67

 

W66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W65

 
W64
 
W63
 
W62
 
W61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W60
 
W59
 
W58
 
W57
 
W56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W55
 
W54
 
W53
 
W52
 
W51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W50
 
W49
 
W48
 
W47
 
W46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W45
 
W44
 
W43
 
W42
 
W41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
239 ช.พิบูลย์ 2 หมู่บ้านพิบูลย์วัฒนา
ถนน พระราม 6 แขวง สามเสนใน
เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรติดต่อ : 087-5021-230
LINE ID : eggspk
 
 
 
 
 
Copyrights © 2016 Chorladdaflower.All Rights reserved.